Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:profiles

Perfils d'usuaris per gestionar OCAx

Els perfils permeten organitzar les diferents tasques relacionades tant amb la gestió de les consultes en un observatori com amb la gestió de la mateixa aplicació. Hem ideat la possibilitat de gestionar-ho tot des de 4 perfils d'usuari diferent: Team manager, Team member, CMS editor, Admin.

No és necessari que existeixi un usuari per a cada perfil; es poden assignar diversos perfils a un mateix usuari, de tal manera que s'encarregui de totes aquestes tasques.

Team manager

El “Team Manager” és un perfil de l’observatori la funció del qual és la distribució de les consultes entre els membres de l’observatori more info

Team member

El “Team Member” és el perfil encarregat de gestionar les consultes, assignades pel Team Manager. more info

Editor de pàgines

El perfil de Editor de pàgines s’encarrega de mantenir el contingut de les pàgines d’informació general (pàgina d’inici i altres pàgines que informin sobre l’observatori) more info

Admin

El “Admin”, o administrador, és el perfil encarregat de les diverses tasques de gestió del programari Ocax de l’observatori, tant en els aspectes d’importació de la seva base de dades, gestió dels paràmetres globals o dels perfils dels diferents usuaris de la web. Les diferents zones del seu perfil fan referència a totes aquestes tasques:

ca/profiles.txt · Darrera modificació: 2015/08/09 16:11 per tuttle