Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:workflow

Quin és el circuit de les consultes? (Workflow)

Des del moment en què un ciutadà formula una consulta, aquesta comença un recorregut a través d'una sèrie d'estats, que reflecteixen la situació en la qual es troba. És el que li diem circuit de les consultes o “Workflow” d'una consulta.

Els estats existents previstos són:

1. Esperant acceptació de l’Observatori

És l'estat en el qual es troba una consulta quan un ciutadà la formula. Aquesta li arriba al OCM i aquest ha de filtrar spam i denegar totes aquelles consultes que el codi ètic de l'observatori en qüestió declini acceptar.

El perfil d'OCAx que realitza aquesta funció és el Team Manager, aquest rep un correu de notificació informant de la nova consulta.

2. Consulta acceptada pel Team Manager

El perfil OCAx Team Manager una vegada ha filtrat les consultes, les hi ha d'assignar a un Team Member i aquest s'encarrega de la resta del procés.

Nota: Aquest estat no és públic i no apareix en el diagrama d'estats

3. Consulta rebutjada per l’Observatori

El Team Manager o el Team Member han rebutjat la consulta.

4. Consulta acceptada per l’Observatori

El Team Member accepta la consulta. Des d’aquest moment, la consulta passa a ser pública i altres ciutadans poden subscriure’s a ella i fer comentaris.

5. Esperant resposta de l’Ajuntament

La consulta ja s'ha fet arribar a l'Ajuntament, queda a l'espera que l'Ajuntament respongui. El responsable de realitzar aquest tràmit és el Team Member, ja sigui en persona o a través de correu electrònic, si l'ajuntament en qüestió ho permet.

El Team Member té la funció també de penjar en la web tota aquella documentació municipal que acrediti que la instància s'ha lliurat, ja sigui el text del correu per a consultes realitzades a través de correu electrònic, o un document escanejat (a més del text d'aquest document en la web) que acrediti que la consulta s'ha lliurat i segellat en la corresponent oficina municipal.

6. Resposta de l’Ajuntament pendent de valorar

Quan el Team Member rep una resposta de l'administració, penja la documentació a la web. O, en el cas que hagi passat un temps prudencial de silenci administratiu, s'afegeix un comentari indicant que la resposta de l'administració ha estat precisament aquest silenci (una no-resposta). A partir d'aquest moment, els ciutadans subscrits a aquesta consulta reben automàticament un correu avisant-los de la resposta o no resposta de l'ajuntament i convidant-los a fer una valoració a través de comentaris i vots.

7. Resposta de l’Ajuntament satisfactòria

El Team Member, després de rebre les votacions i comentaris dels diferents usuaris, considera satisfactòria la resposta. Èxit!

8. Resposta de l’Ajuntament insatisfactòria

El Team Member ha d’empatizar el màxim possible amb l’opinió dels usuaris que valorin i comentin aquesta consulta. S’obren diverses vies a seguir en aquests casos:

- Reformular la consulta i tornar-la a enviar a l’administració (segona oportunitat).

- Manifestar de forma pública i administrativa una queixa al Síndic de Greuges, Defensor del Poble, Sindicatura de Comptes, Tribunal de Comptes o un altre organisme autonòmic, estatal o internacional corresponent en el cas de preguntes vinculades als pressupostos.

ca/workflow.txt · Darrera modificació: 2016/05/10 22:00 per tuttle